Over Hart voor Kinderopvang

Op de website Hart voor Kinderopvang vind je alle vacatures van de organisaties Xpect Kinderopvang, Opmaat Kinderopvang, Tangent Kinderopvang en SKOzoK Kinderopvang. 

Ruim 80 kinderopvanglocaties

Op Hart voor Kinderopvang vind je vacatures van diverse ‘merken’ die onder deze organisaties vallen. In Tilburg zijn dit KinderstadKindercrèche en Sterre Kinderopvang en in Zuid-Oost Brabant Horizon KinderopvangInternational Childcare EindhovenKinderstad Waalre en Peuterdorp. Ieder merk en elke locatie heeft zijn eigen kracht en unieke punten. Je vindt hierdoor altijd een plek die bij jou past! Ook hebben we regelmatig kantoorfuncties bij bovengenoemde organisaties, deze vind je ook op website.

Elke dag een avontuur

We hebben uitdagende functies voor pedagogisch professionals met een hart voor kinderopvang. Of je op zoek bent naar een baan van 8 uur of van 36 uur op een kleinschalige peuteropvang, creatieve bso, groene kinderopvang of grootschalig kindcentrum; wij hebben een baan die bij jou past! Nog niet het juiste diploma? Dan bieden wij ook leerwerktrajecten aan. Gebruik de filters om jouw droombaan te vinden.

Onze vacatures

Maatschappelijke Kinderopvang

Ons doel is een bijdrage te leveren aan een ontspannen samenleving. Kinderopvang is voor ons meer dan opvang. Wij zien het als onze taak om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Wij bieden opvang aan alle kinderen van alle ouders (werkend of niet-werkend). Juist in de eerste levensjaren van een kind ontwikkelen de hersenen zich razendsnel en onze pedagogisch professionals kunnen dankzij hun kennis inspelen op de ontwikkelingsfase van het kind. Hierdoor kunnen en willen wij kinderen laten opgroeien tot sterke volwassenen, die zelfstandig en onafhankelijk in de samenleving staan. Al onze locaties zijn maatschappelijke kinderopvangorganisaties die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Dit betekent o.a. dat de winst die zij maken opnieuw wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kinderen. Van alle kinderen, overal waar dat nodig is.

Voorheen Servicebureau Kinderopvang

Per 1 januari 2023 is de Kinderopvanggroep gesplitst en gefuseerd met vier onderwijsbesturen. Onze 85 kinderopvanglocaties én Servicebureau Kinderopvang zijn gesplitst in vier nieuwe organisaties. Elke nieuwe kinderopvangorganisatie is vervolgens gefuseerd met één van de onderwijsorganisaties. In Tilburg zijn dit Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair en in de regio de Kempen SKOzoK. De fusie draagt bij aan ontwikkelingskansen van alle kinderen (0-13 jaar) en daar zijn we trots op! We blijven de komende periode samenwerken en bieden op de website ‘Hart voor Kinderopvang’ onze vacatures aan.

Hart voor Kinderopvang en alle pedagogisch professionals zijn lid van de PPINK, een beroepsvereniging voor pedagogisch professionals in de kinderopvang. Samen met PPINK zetten we ons in voor het versterken van de beroepsinhoudelijke positie van de pedagogisch professional, en het vergroten van de waardering voor ons vak. PPINK zet zich ervoor in dat pedagogisch professionals kunnen meepraten over de inhoudelijke thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling van hun beroep.

Lees meer over PPINK

Pedagogisch professionals kinderopvang